Bøn for Ukraine

Bøn for Ukraine

Herre vor Gud.
Du, der er den inderste magt i verden, og har åbenbaret dig som kærlighed. Vi beder til dig i denne tid, hvor krig, flugt og ufred igen er brudt ind i Europa og ind over mennesker, som står os nær.

Når vore tanker i disse dage farer vild, så lad dem finde hvile i dig, for kun du ved, hvad der fylder vore hjerter hver især. Du kender vores sorg, vores uro og vores fortvivlelse.

Hjælp os til at leve i en omtumlet verden, som vi hverken kan kontrollere eller styre. Giv de, der har mulighed og indflydelse i verdenssamfundet, at de må handle med klarsyn,  besindighed og tolerance og sætte stabilitet i verden over egne snævre interesser.

Hjælp os til at leve i tillid og åbenhed, selvom vi lige nu er nervøse for fremtiden, og hvad der lige nu sker i verden.

Ved din søn Jesus Kristus som med dig lever og regerer i al evighed.
Amen.