Børnesang og salmeklang

Vi tilbyder forskellige musikalske aktiviteter for dels børn i alderen 3-7- år samt musikalske workshops for de lidt ældre børn.

”Børnesang og salmeklang” er sang og leg for børn i alderen 3-7 år i kirken. Frimenighedspræst Henrik Jensen spiller sammen med David Sommer og Maria Louise Bøg Sørensen synger for, når de helt små børn op til indskolingsalderen hygger i kirken med sanglege, kirkesange og rytmik.

For de lidt større børn tilbyder vi forskellige musikalske workshops bl.a. kordage. Ved disse dage er det Helene Eiler Ernst, der planlægger og står for det musikalske.

Efter vi har sunget i kirken, hygger vi os med en let frokost i Brückerstuen.

Introducer dit barn til kirken gennem leg

Børn i indskolingsalderen husker og forstår bedst ved at opleve verden gennem kropslig aktivitet, musik og kreativ leg.  Til Børnesang og salmeklang får vi kroppen og sanserne i spil. Vi bruger børnenes åbne og nysgerrige sind som redskab til at lege kirkens sange og historier ind, så  de får lov at bruge deres levende fantasi og iderigdom. På den måde får de fra barns ben en god relation til deres kirke, præst og musikken.

Se, hvornår der er Børnesang og salmeklang næste gang.

Børnesang og salmeklang er åbent for alle, medlemmer som ikke medlemmer. Søskende og bedsteforældre er også meget velkomne.

Kirke i børnehøjde

Mange forestiller sig ikke, at man kan bruge kirkerummet til andet end gudstjenesten om søndagen, men kirken er også er et sted, hvor man kan lege og have børnene eller hele familien med. Til Børnesang og salmeklang gør vi meget ud af at lave kirke i øjenhøjde med børnene, men det er ikke kun børnene, der får noget ud af det.  Som forælder får du tid til fordybelse og til lege med dit barn og være til stede. Børnesang og salmeklang er en pause fra hverdagens travlhed, hvor familier kan mødes på tværs og lære hinanden at kende. Derfor er Børnesang og salmeklang kirke for hele familien.

 

En berigelse af det glade og kreative børneliv

”Dejlig stund med kirke i børnehøjde. Her er vedkommenhed og nærvær for både store og små. Børnesang og Salmeklang er salmer og sange med bevægeler, krydret med korte fortællinger for børn og voksne i kirkens smukke og stemningsfulde rammer.
 
At synge og lege sammen i kirken er en berigelse af det glade og kreative børneliv, hvor vi også får inspiration til mere sang og bevægelse i dagligdagen. Vi bliver bl.a. introduceret til nye sange og salmer.
 
Vi oplever et sprog, som børnene forstår, og de oplever og lærer med kroppen. Efter en lille times tid slutter vi af med spegepølsemadder og hygge i kirkens smukke samlingslokale, Brückerstuen.
 
Helene Eiler Ernst