Konfirmand i Ågård Frimenighed

“Vil du konfirmeres i den kristne tro?” Det er det , du svarer på ved at blive konfirmeret. Du siger “ja” til Gud. Men før du kan vide, om du vil det, må du undersøge, om konfirmation er noget for dig. Det er det, vi bruger konfirmationsforberedelsen til. Konfirmationsforberedelsen starter i efteråret og varer helt til konfirmationen, som ligger første søndag efter Store Bededag.

Skal vi så læse hele Bibelen og lære alle salmerne?

Nej – det er ikke meningen, at du skal kunne Bibelen udenad. Til konfirmationsforberedelsen dykker vi ned i nogle af de centrale historier i både Det Nye Testamente og Det Gamle Testamente og undersøge, hvordan de kan give mening for os i dag. Vi lærer også nogle af kernesalmerne at kende og lærer forskellige former for gudstjenester at kende – men det vigtigste ved konfirmationsforberedelse er at kaste lys over, hvad livet er.

Det vi skal gøre allermest er at tale sammen. Fordi der ikke er nogen facitliste på at leve livet som menneske. Vi kan ikke slå det op i en bog eller google os til, hvordan vi skal gøre det. Det, at leve, er en usynlig, åndelig ting, vi kun kan blive klogere på ved at tale sammen. Og mange gange fører den frie samtale uventede steder hen og åbner nye døre. Her er det er okay at snakke, før man har tænkt færdig. Men man må også godt holde sig lidt tilbage og lytte.

Der er også lektier. Du får spørgsmål med hjem, som du skal snakke med familien om, fx: Hvordan vil du begraves? Hvordan ser mit stamtræ ud? Eller: Hvorfor hedder jeg det, jeg hedder?

Man behøver ikke tro på kristendommen på en bestemt måde

Det er jeg blevet mere afklaret med. Vi talte fx om, hvordan vi ser Gud. Henrik sagde, at det er okay, hvis man tror, han er en mand på en sky, men man kan måske også se Gud som kærligheden mellem mennesker og alt det gode, der sker imellem mennesker. Og så fortalte han om nogle tekster, der viser i den retning. Han er god til at folde kristendommen ud for os.
Laura

Til gudstjeneste uden tvang

Når du går til konfirmationsforberedelse, skal du deltage i nogle gudstjenester, men der er ikke krav om et bestemt antal. Du får et kryds på en tavle i konfirmandstuen, hver gang, du har været til gudstjeneste. Konfirmanderne plejer at komme til en del gudstjenester, fordi de kan lide at gå til gudstjeneste.

Tre faste aktiviteter

Vi laver mange forskellige ting til konfirmationsforberedelse, men der er tre ting, vi altid gør på holdet:

  • Tager på overnatningstur sammen med Skanderup Valgmenighed og Rødding og Bovlund Frimenigheder.
  • Laver en gudstjeneste, som konfirmanderne selv står for.
  • Laver et kirkekunst-projekt. Kunstværket hænger i kirken fra december til konfirmationen i maj og bruges som motiv på frimenighedens julekort mv.

Gudstjenesten er et frirum

For mig er gudstjenester ikke noget, der skal overstås. Det er et frirum, og nogle gange lytter jeg faktisk ikke så meget, jeg mærker bare stemningen.
Marie

Min egen kirke

Jeg kan bedst lide at gå til gudstjeneste i vores egen kirke. Henrik tager fat i det ting, der sker her og nu, og ikke i gamle, uvedkommende emner.
Søren

Glad for at gå til præst

Henrik er god til at fortælle om historierne i Bibelen. Vi snakkede også om, hvad der sker i vores liv lige nu, og lavede nogle sjove ting – og spiste kage.
Sara

Kunst og kirke

Overnatningsturen bruger vi bl.a. til at blive rystet sammen, og så samler vi inspiration til vores kirkekunstprojekt. Tidligere har vi  bl.a. set Esbjerg Evangeliet, et 140 m2 stort vægmaleri, der fortolker Bibelen, samt nogle kirker med særlig kirkekunst.

Når vi laver vores kirkekunstprojekt, er det ambitionen, at det  har en kvalitet, så det er kunst. Tidligere hold har bl.a. lavet en glasfrise og en jernskulptur af Noas Ark, og et stort akrylmaleri med pinsen som udgangspunkt med hjælp fra kunstneren Frank Buchgraitz.

Vi skal have noget i fingrene, vi kan arbejde med, fordi det også er en god måde at huske på. Vi får så mange historier ud af det, og vi husker dem, fordi vi har haft noget i hænderne i stedet for bare at lytte.

Mens vi tegnede figurerne og arbejdede med maleriet, snakkede vi om, hvordan vi hver især havde opfattet fortællingerne om pinsen. Det var sjovt, og maleriet er blevet flot. Det er lettere at tro på historierne i Bibelen, når man snakker om den mere overordnede mening med dem.

Annesofie

Forældrene spiller en stor rolle 

Konfirmationsdagen er en stor dag for dig, og det er vigtigt, at hele familien bakker op og involverer sig i forberedelsen til festdagen.

Bibelhistorie for voksne

Når du som kommende konfirmand kommer hjem til aftensmaden og slynger spørgsmål ud som ”Vi har set en urne – vil I brændes?” eller ”Ville Abraham virkelig slå sin søn ihjel?” – så kan det være meget godt, at dine forældre kender fortællingerne fra Bibelen.

Mange forældre har glemt en del af fortællingerne, men de vil gerne genopfriske dem og høre, hvordan præsten fortolker dem, så de bedre kan snakke med dig om det. Derfor holder vi to forældreaftener uden børn i løbet af konfirmationsforberedelsen. Her fortæller præsten om de diskussioner, han har med dig og de unge, og så er der bibelhistorie og et glas rødvin.

Få, men vigtige praktiske opgaver

Det at hjælpes ad er kendetegnende for Ågård Frimenighed – også når det kommer til konfirmationen. Derfor har forældrene nogle få opgaver i løbet af konfirmationsforberedelsen. Forældrene gør kirken ren ved menighedens fælles arbejdsdag, så kirken bliver velduftende og fnugfri til festen. Inden festdagen pynter de kirken flot op, så den er klar til din konfirmation.

Det er også forældrene, som arrangerer Blå Mandag sammen med jer unge.

Rart at følge med i, hvad der foregår

Her er et stærkt fællesskab om kirken, og det vil vi gerne være en del af. Jeg er ikke selv konfirmeret, så for mig er det spændende at lære fortællingerne i Bibelen bedre at kende. Vi er måske ikke de flittigste kirkegængere, og derfor er det rart at opleve, at her får man ikke en spand skyldfølelse i nakken, når man går. Her er alle velkomne, også den sjældne gæst.
Henrik Ejby Teilberg, far til Elias

Indskrivning til konfirmation

Skal du konfirmeres næste år? Du og dine forældre kan kontakte præst Henrik Jensen på henrik@aagaardfrimenighed.dk eller 5126 9490, så du kan blive skrevet ind til konfirmation. For at blive konfirmeret, skal du være døbt. Er du navngivet, kan du godt konfirmeres alligevel. Så bliver du døbt inden konfirmationen.
konfirmation 500x500