Kirkegården

Kirkegården ved Ågård Frimenighedskirke ligger som en mindre park på Kirkebakken, et vidnesbyrd om menneskers mange års tilknytning til stedet; en slægtsbog med historie og livsforløb før vores egne. Kirkegården er opdelt i afdelinger med traditionelle gravsteder, urnegravsteder i plæne eller urne anonymt i plæne. Ved Ågård Frimenighedskirke er der uden for kirkegården anlagt et lapidarium med historiske- og bevaringsværdige gravsten.

Selve kirkegården har to afdelinger. Den største del er udlagt i almindelige gravsteder til kistebegravelser. Der kan også nedsættes urner i disse gravsteder. Den mindste del, der er helt udlagt i græs, er kun beregnet til urnegrave med eller uden plade i græsplænen. Dele af kirkegården indgår i projektet “Vild Med Vilje”, hvor felter tilsås med vilde blomster for at fremme biodiversiteten.

Begravelsesomkostninger

Du kan altid rette henvendelse til graver Tina Korsholm, hvis du vil vide mere om priser for gravsteder, begravelsesomkostninger m.m.

 

 

Kontakt

Graver Tina Korsholm

Tlf.: 20 77 45 59 tina@aagaardfrimenighed.dk

Få vejledning og hjælp til anlæg

Vi værner om historien på kirkegården. Når du skal anlægge gravsted, skal du tage hensyn til de eksisterende skønhedsværdier og kirkegårdens særlige karakter. Kirkens graver, Tina Korsholm, vejleder og hjælper meget gerne med valg af gravsted, beplantning, kantsætning og pasning.

Pasning af gravsteder

Du kan passe gravstedet selv eller få det passet af graveren mod betaling. Vælger du selv at passe gravstedet, forventes det, at vedligeholdelsen lever op til standarden for gravsteder passet af graveren. Lever gravstedet ikke op til standarden, kan frimenighedens bestyrelse pålægge dig at få gravstedet ordnet eller beplantning klippet af kirkens graver på din regning.

For at gøre det nemt for dig, har vi lavet en pasningsvejledning for gravsteder på Ågård Frimenigheds kirkegård. Få vejledningen hos graveren eller hent den i kirkens våbenhus. Du kan også hente den her.

På kirkegården gælder et regulativ, som er fastlagt af bestyrelsen. Se regulativet her.

Du kan kun overdrage brugsretten til et gravsted med godkendelse fra graver og bestyrelse.