Dåb i Ågård Frimenighed

Dåben er en ceremoni, som giver den en døbte et kristent fundament at stå på. Barnet får sin plads i det kristne fællesskab med alle de traditioner, vi kender. 

En del af det kristne fællesskab

Dåbsdagen er den dag, hvor jeres barn bliver meldt ind i kirken. I dåben takker I Gud for jeres barn, og beder ham være med barnet hele livet. Præsten velsigner barnet og det får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. 

Forældrene og fadderne siger på dåbsdagen ja tak til den kristne tro som Guds gave på barnets vegne. Når barnet er blevet større, bekræfter det selv sin tro ved konfirmationen.

Dåben i Ågård Frimenighed har samme gyldighed som i folkekirken

Det skal I gøre

Aftal en dåbsdato med præsten 

Beslutter I jer for dåb, så kontakt os, så vi kan finde en dato i kalenderen, hvor jeres barn kan blive døbt. En dåb kræver planlægning. Kontakt os derfor senest tre uger før I ønsker dåb. For at blive døbt i Ågård Frimenighed, skal mindst en af forældrene være medlem af menigheden. Når barnet bliver døbt i Ågård Frimenighed, bliver det samtidigt meldt ind i menigheden.

Oplys barnets navn

I Danmark skal alle børn navngives med fornavn og efternavn, inden de bliver seks måneder gamle. Dåbsforældrene skal selv navngive barnet digitalt via www.borger.dk. I får tilsendt en navneattest. Ved barnedåben i kirken får I udleveret en dåbsattest udstedt af Ågård Frimenighed.

Vælg faddere

Når jeres barn skal døbes, skal der være faddere til barnet. Fadderne er vidner på at barnet er døbt i den kristne tro. Efter dåben er det faddernes rolle at hjælpe forældrene med at opdrage barnet i den kristne tro. I kan vælge mindst to og op til fem faddere, som selv er døbt. Vælg faddere, som I har tillid til, og som vil være en del af barnets liv i mange år. For de fleste faddere er det en stor ære at blive bedt om at stå fadder. I skal oplyse faddernes navne og adresser til præsten.

Den person, som bærer barnet ved dåben kaldes en gudmor eller gudfar. Det kan være barnets mor eller far, men også en af fadderne.

Hold dåbssamtale

Som forberedelse til dåbsceremonien holder I en dåbssamtale med præsten. Her taler I både om de praktiske ting ved dåben som salmer og ritualer, men I taler også om, hvad dåb og det at være en del af et kristent fællesskab betyder. 

Nærvær og rummelighed

Som nabo til kirken falder det os meget naturligt at være en del af Frimenighedsfællesskabet, et fællesskab der spiller stærkt sammen med vores personlige værdier og holdninger.

Begge vores to piger er blevet døbt af Henrik, og det har været nogle gode oplevelser, både for os, der kender kirken og personalet, men også vores familie har bidt mærke i nærværet, stemningen og den tryghed man bliver mødt med.

Inden dåbene har vi haft personlige samtaler med Henrik om os som familie samt det praktiske – altid over en kop god kaffe i Henriks køkken – igen hjemligt og nærværende.

Der vises dejlig rummelighed under selve ceremonien, hvor smukke salmer er blevet sunget og gode taler er blevet holdt. Og så er Henrik bare en fantastisk formidler og fortæller, der med smidig balance og underspillet humor får sat spændende vinkler på sine taler, hvilket altid giver stof til eftertanke.

Rie og Mikkel

Sådan foregår dåben

En barnedåb foregår som regel i forbindelse med en almindelig søndagsgudstjeneste. Dåben begynder med, at præsten beder en bøn og takker Gud for barnet og for dåben. Præsten beder Gud om at tage imod barnet, som skal døbes. 

Herefter læser præsten fra Det Ny Testamente inden selve dåbshandlingen. Præsten tegner korstegn over ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu er en del af det kristne fællesskab. Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn?” og siger hele trosbekendelsen. Han slutter med at spørge: ”Vil du døbes i den tro, som Gud her har givet?” og bæreren af barnet svarer ”Ja”.

Så øser præsten vand over barnets hoved tre gange. Præsten lægger sin hånd på barnets hoved og velsigner det med Guds løfte om at være med det fra nu og til evig tid.

Efter dåben holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres ansvar for barnets forhold til den kristne tro. De er vidner på barnets dåb, og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og det, den betyder. Efter præstens tale til faddere og forældre fortsætter gudstjenesten. 

Når gudstjenesten slutter overrækker præsten en gave til dåbsbarnet samt en dåbsattest.

Bruckerstuen reception_500x500

Hold reception i Brückerstuen efter barnedåben

Ved siden af kirken ligger Brückerstuen – Ågård Frimenigheds lokale. Det kan I leje, hvis I vil holde reception efter dåben. Lokalet er hyggeligt indrettet og har borde, stole, service og køkken.

Vær opmærksom på, at I selv skal står for forplejning og klargøring af lokalet.

Voksendåb

Stadig flere danskere bliver ikke døbt. Derfor bliver voksendåb også mere og mere almindeligt. Nogle bliver døbt i forbindelse med deres konfirmation, andre senere i livet, når de har fundet deres ståsted. Ved voksendåb har man dåbsvidner i stedet for faddere. Dåbsvidnerne deler det særlige øjeblik med den døbte og er vidner i både juridisk og medmenneskelig forstand. Dåbsvidnerne kan være venner eller familie, som du er tæt på, men præsten kan også hjælpe dig med at finde dåbsvidner. Kontakt Henrik på henrik@aagaardfrimenighed.dk, hvis du gerne vil døbes. 

En del af noget større

I forbindelse med dåben af vores søn kontaktede vi Henrik. Nogle dage forinden fik vi besøg for at hilse på hinanden og tale ceremonien igennem.

Vi havde oplevelsen af et meget personligt og nærværende møde, og det rørte os meget, at Henrik kom med blomster og at første bemærkning var ”Tillykke med Jeres søn!”

Selve barnedåben var en rigtig dejlig oplevelse. Kirken i sig selv er smuk, og når man sidder i den, fyldes man hurtigt af glæde, tryghed og fred. Vi havde oplevelsen af at blive taget særligt godt imod af både kordegn og præst. 

Det var en spændende prædiken, hvor man fik lyst til at lytte og lade sig inspirere, og vi sang nogle rigtig kønne salmer. Selve dåbsceremonien oplevede vi særligt personlig, oprigtig og højtidelig uden at være formel. Vi fik følelsen af at være en del af noget større. Tak!

Anja og Lars Engelbrecht Schau