Gi' en hånd

Det ligger i vores DNA, at uden menighed er der ingen kirke. Det er os selv, der skaber den kirke, vi er en del af. Helt i overensstemmelse med Grundtvigsk tradition. Derfor gør vi noget ud af at hjælpes ad med de opgaver, der er i forbindelse med at drive en kirke med de aktiviteter, vi ønsker. Vi bidrager hver især med det, vi kan.

Kom med på listen
Hvis du har tid og lyst til at være en af de ressourcepersoner, som vi indimellem kan ringe til, hvis vi i dagligdagen har brug for en hånd – det kan f.eks. være med at dele kirkeblade ud i lokalområdet, bage boller til et arrangement eller svinge en malerpensel eller en hammer – så hører vi meget gerne fra dig. Din hjælp er vigtig for vores menighed og vi er meget taknemmelige for al hjælp, du som frivillig kan bidrage med.

Send en mail til Henrik på henrik@aagaardfrimenighed.dk for at komme med på listen

Det er dejligt at mærke, at der er brug for en

Det at deltage i vores fælles arbejdslørdag, hvor vi er samles for at hjælpe hinanden med forskellige arbejdsopgaver, betyder meget for mig. Når vi arbejder sammen, kommer vi til at kende hinanden på kryds og tværs i menigheden. På vores arbejdslørdag kan vi være op til 70 medlemmer af menigheden, der giver en hånd med. Her møder vi andre, som vi måske aldrig ellers ville komme til at snakke med.

Jeg er også så glad for at blive betroet forskellige opgaver, som man mener, jeg kan løse. At mærke, at der er brug for en, er dejligt. Det, at vi arbejder sammen, betyder også, at jeg føler, det er ”min” kirke – et sted, hvor jeg hører hjemme.

Thyra Nielsen