Vielse i Ågård Frimenighed

Bryllupsdagen er en helt særlig dag – en af de største dage i jeres liv. Mange ønsker sig den særlige oplevelse det er at sige ja til hinanden i nærvær af familie, venner og Gud. I Ågård Frimenighed kan I blive gift i intime omgivelser i vores smukke kirkerum eller I kan tage præsten med jer og blive gift i det fri.  

Hvorfor blive gift?

Der er flere grunde til at blive gift: For at undgå arvebøvl eller for at fejre kærligheden med en kæmpe fest. Begge gode grunde, men der er en grund der er endnu vigtigere: For at lave en pagt og sige til hinanden, at vores liv ikke giver mening uden hinanden. At vi vælger hinanden til døden skiller os ad.

Kirkebryllup eller borgerlig vielse?

I dag vælger mange en borgerlig vielse, hvis de vil have et lille bryllup eller hvis de af økonomiske årsager vil vente med at holde den store fest. I kirken er der plads til både små og store vielser, og I behøver ikke vælge kirken fra, fordi I vil have et lille bryllup eller vil vente med den store fest til senere.

Er I allerede blevet viet – enten i kirke eller på rådhuset – kan I få en kirkelig velsignelse, hvis I vil holde bryllup i kirken efterfølgende.

En uforglemmelig oplevelse

At blive viet af Henrik var en dejlig og meget personlig oplevelse. Henrik ramte i sin vielsestale til os ind til kernen i vores kærlighedsforhold. Med dybde og humor fik vi en uforglemmelig oplevelse og en vielsestale, vores gæster efterfølgende talte meget om. Talen læser vi stadig for hinanden hvert år på vores bryllupsdag.
Betinna og Kenneth

Det skal I gøre

Aftal en dato med præsten 

Når I har besluttet jer for at blive gift, skal vi hurtigt have sat X i kalenderen – både for jeres og for vores skyld. Det er ikke altid, at det kan lade sig gøre at blive viet på den ønskede dato, men vi gør alt, hvad vi kan for at få det til at lykkes. For at blive viet i Ågård Frimenighed, skal mindst en af jer være medlem af menigheden. Kontakt præsten i god tid. 

Indhent ægteskabserklæring og prøvelsesattest

Inden vielsen skal I aflevere en prøvelsesattest til præsten. Attesten er bevis på, at I ikke er gift med andre i forvejen. I får en prøvelsesattest ved at udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk. 

Tag stilling: Nyt efternavn?

I kan ændre navn og få hinandens mellem- eller efternavne, når I bliver gift. Hvis I ønsker at ændre jeres navn, så I har fælles mellem- eller efternavne, kan I gøre det op til tre måneder efter brylluppet. I ansøger om navnefællesskab på borger.dk. Husk at fortælle præsten, at I ønsker at ændre navn. Præsten skal notere det i ægteskabsbogen.

Vælg to vidner

Vielsen har juridisk gyldighed, og derfor skal der være to vidner til stede, når I bliver gift. Præsten skal notere vidnerne i ægteskabsbogen, som både I og vidnerne skal underskrive. Efter vielsen sender præsten ægteskabsbogen til kommunen, som laver vielsesattester til jer.

Hold vielsessamtale

Som forberedelse til den store dag holder I en vielsessamtale med præsten. Her taler I både om de praktiske ting ved vielsen som salmer og ritualer, men I taler også om, hvad ægteskab og kærlighed betyder. 

Pynt kirken

Når I bliver viet i Ågård Frimenighed, pynter I selv kirken til bryllupsdagen, så alt bliver lige præcist, som I havde forestillet jer.

Lav en aftale med præsten om vielse

Når man har truffet beslutningen om en vielse, er der mange ting, der skal planlægges. Kontakt derfor præsten i god tid. Sammen med Henrik finder I en dato for vielsen og en vielsessamtale, hvor I aftaler alt det praktiske i forbindelse med vielsen og vælger salmer. Henrik forbereder vielsestalen ud fra jeres samtale.

2020_Henrik_civil_ude_007r_500x500

Sådan foregår vielsen 

Bryllupsceremonien starter med, at kirkeklokkerne ringer fra kirketårnet, inden bruden bliver ført op ad kirkegulvet til et præludium (indgangsmusik). Når bruden er kommet ind, synger vi en indgangssalme. Præsten hilser fra alteret, beder en bøn og læser en tekst fra Bibelen. Vi synger endnu en salme inden vielseshandlingen. 

Vielseshandlingen starter med at præsten holder en tale til jer. Efter talen sker selve vielsen, hvor præsten stiller jer to spørgsmål, som I skal svare “ja” til: Først til ægteskabet og derefter om I vil elske og ære hinanden i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad.

Når I har sagt ja til hinanden, giver I hinanden hånd på det.  Præsten lægger sin hånd på jeres hænder og forkynder, at I nu er rette ægtefolk. I er nu juridisk set viet til hinanden. Hvis I ønsker det, giver I hinanden ringe på. 

Til sidst knæler I ved alteret og præsten lægger side hænder på jeres hoveder og beder en bøn for jer. Han afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer sammen på stolene ved alteret.

Efter vielsen synger vi endnu en salme, inden I går ud af kirken sammen til et postludium (udgangsmusik). Udenfor kirken kan kan jeres gæster ønske tillykke.

Hele vielsen tager omkring 45 minutter. 

bryllup reception b stuen_500x500

Hold reception i Brückerstuen

Ved siden af kirken ligger Brückerstuen – Ågård Frimenigheds lokale. Det kan I leje, hvis I vil holde reception efter vielsen. Lokalet er hyggeligt indrettet og har borde, stole, service og køkken.

Vær opmærksom på, at I selv skal stå for evt. forplejning, klargøring og oprydning.

Et naturligt fundament

Thomas og Trine er viet i Ågård Frimenighed. Da de fik børn, var de omkring rådhuset for på denne måde at sikre sig alle formalia i forhold til deres fælles materielle værdier. Begge var dog enige om, at det rigtige bryllup skulle være i den kirke, hvor deres tre piger er døbt. Thomas og Trine er begge opdraget i et kristent værdisæt, hvor livssynet er en glæde ved livet, og troen er ikke et åg, men noget, som man kan støtte sig til gennem livet. Denne glæde og livstydning ville de gerne bringe ind i deres ægteskab.

Da de flyttede til egnen og blev nabo til kirken, havde de en naturligt nysgerrighed over for kirken, både i form og indhold. Det, de oplevede og fik indsigt i, var vedkommende, og de følte ret hurtigt et ejerskab og en samhørighed til menigheden. 

-Vi oplevede, at der var overensstemmelse med vores egne grundværdier og de værdier kirken stod for. Det var derfor helt natuligt, at Frimenighedskirken skulle danne ramme og være fundamentet for vores bryllupsfest, fortæller Trine.

Thomas og Trine ser i dag med glæde tilbage på deres store dag. De oplevede i kirken et nærvær og en samhørighed med menigheden og de fik en meget personlig og humoristisk, men også dybsindig bryllupstale fra frimenighedspræsten som fælles gods i deres ægteskab. En tale, som binder det kristne budskab sammen med deres eget liv og skaber en sammenhæng og mening i deres fælles liv.