Konfirmation i Ågård Frimenighed

Konfirmationen markerer overgangen mellem barn og ung. Ordet konfirmation betyder bekræftelse: Konfirmanden bekræfter, at han eller hun kristen, sådan som gudmoren eller gudfaren gjorde på konfirmandens vegne ved dåben, og Gud bekræfter det løfte om at være med konfirmanden, som han gav ved dåben.

Et lille hold giver nærhed

Konfirmander i Ågård Frimenighed kommer typisk fra 3-4 lokale skoler. Nogle går i 7. klasse, andre i 8. Ofte er et hold på 8-12 konfirmander. Mindst én forælder skal være medlem af frimenigheden, for at barnet kan blive konfirmeret her.

Konfirmationsforberedelse foregår i præstegården i 2 timer hver anden uge på et tidspunkt, som holdet selv fastsætter. I en lukket Facebook-gruppe for konfirmander og forældre skriver præsten om, hvad de laver hver gang.

Blå Mandag fejrer konfirmanderne som regel sammen. Vil man hellere følge sin klasse til Blå Mandag, kan man dog godt det. Men sammenholdet mellem Ågård-konfirmanderne trækker.

Vi samarbejder med andre frimenigheder om konfirmationsforberedelsen bl.a. med en fælles konfirmandtur med overnatning. Læs mere om, hvordan det er at gå til konfirmationsforberedelse

Den gode samtale er i centrum

Konfirmationsforberedelse begynder ca. 1. september. Intense samtaler om livets store spørgsmål er kernen i at gå til præst i Ågård Frimenighed. Her må man gerne undre sig.

I efteråret fortæller præsten om Det Gamle Testamente, ved juletid om Jesu fødsel og i foråret om Det Nye Testamente. Som et parallelt spor hele året snakker holdet om kristendom i hverdagen, fx hvis én skal til bryllup eller begravelse, eller hvis Henrik har en urne stående, som snart skal i jorden.

Det er velkendt, at noget først går op for én, når man fortæller andre om det. I Ågård Frimenighed taler vi om svære, men vigtige emner for at blive klogere på, hvad livet er.

Henrik gør kristendommen vedkommende

Næstekærlighed, sammenhold og det at være gode ved hinanden er vigtigt også i dag. Måske endda endnu vigtigere end tidligere, fordi alting går så stærkt, og vi måles på penge og præstationer. Henrik skaber et rum, hvor de unge kan snakke om de store spørgsmål i livet, og det er rigtig godt for dem.
Annette Justesen, mor til 4 konfirmander

Et godt sammenhold

Det er super hyggeligt at gå til præst i Ågård Frimenighed! Vi snakker godt sammen alle sammen, og her er plads til alle.
Sara

Nært forhold til præsten og til hinanden

De mange gode samtaler under private former i præstegården giver de unge et nært forhold til deres præst og andre unge i menigheden.

Ud over at få fyldt godt på med historier fra Bibelen, samtaler om livet og døden og kærligheden, så er og skal konfirmationsforberedelsen og timerne i præstegården være et frirum. Her er et af de få steder tilbage, hvor konfirmanderne møder en voksen, der selv tør stå på mål for sin overbevisning. 

Her er et sted, hvor samværet ikke handler om færdige svar og paratviden, men om det at være menneske. Her er plads og rum til den frie samtale, hvor man ikke bliver talt imod, men hvor der faktisk er plads og tid til at tale om så uproduktive ting som svigt, tab, tilgivelse og kærlighed. Så grundlæggende er det at gå til præst for livets skyld og for fællesskabets skyld.

Læs om konfirmationsforberedelse

 

Et tillidsfuldt fællesskab

Konfirmationsforberedelsen skal være et frirum for de unge, hvor de får lov til at undre sig over livets store spørgsmål og i fællesskab finde ind til sandheden om, hvad menneskelivet er. Svaret findes ikke i den enkelte, men i det, der forbinder os. Rundt om bordet i konfirmandstuen opbygger vi en gensidig tillid, hvor alle kommer til orde, fordi alle har noget at byde ind med. Vi giver plads og rum til at lytte til andre med åbent sind.

Undervisning uden krav

De unge møder undervisningsmæssige krav i deres skolegang, men konfirmationsforberedelsen skal være et frirum, hvor der er plads til bare at være. Under konfirmationsforberedelsen skal konfirmanderne deltage i nogle gudstjenester, men der er ikke krav om et bestemt antal. Konfirmanderne plejer at være flittige kirkegængere, fordi de kan lide at gå til gudstjeneste.

De unge har et frirum sammen med Henrik

De får nogle rigtige gode snakke om store, etiske dilemmaer. Han er god til at gøre kristendommens budskaber om næstekærlighed og sammenhold vedkommende.
Annette Justesen, mor til 4 konfirmander
DSC_0682

Forældrene er også engagerede

Der er et meget stærkt fællesskab forældrene imellem, når de bakker op om børnenes konfirmationsforberedelse. Derfor har de også opgaver under konfirmationsforberedelsen, og der er to forældreaftner under hele forløbet.

Forældrene kan holde sig ajour med Konfirmationsundervisningen på den fælles, lukkede Facebook-gruppe. Her skriver Henrik om, hvad holdet har beskæftiget sig med.