Bliv en del af et stærkt fællesskab

Som medlem i Ågård Frimenighed får du et værdifuldt fællesskab omkring kirken. Vi bygger på de samme værdier, som du kender fra friskoler, efterskoler og højskoler, og fællesskabet er vigtigt for os. Fordi vi er en mindre, aktiv menighed, får du et stærkt socialt netværk, når du melder dig ind i menigheden. Vi mødes bl.a. til foredrag, koncerter og andre arrangementer.

I Ågård Frimenighed er der ikke langt fra tanke til handling. Har du en ide, har du gode muligheder for at løbe med bolden og skabe de aktiviteter, du synes kirken skal have. Det er i høj grad medlemmerne, som skaber den kirke, vi har, og vi har en stærk tradition for at give en hånd og hjælpes ad, når der er projekter, vi gerne vil have ført ud i livet. Som voksent medlem har du stemmeret ved generalforsamlingerne og er valgbar til bestyrelsen.

Du kan uden yderligere omkostninger få foretaget kirkelige handlinger: Dåb, konfirmation, vielse, begravelse eller bisættelse, og du får kirkebladet tilsendt.

Når du er medlem af Ågård Frimenighed, betaler du ikke kirkeskat. I stedet forventer vi, at du betaler du et bidrag til frimenighedens drift. Hele bidraget til Ågård Frimenighed kan trækkes fra på selvangivelsen.

Ågård Frimenighed er ikke bundet af sognegrænser, og du kan blive medlem ligegyldigt hvor i landet, du kommer fra. Vi har medlemmer i hele Danmark, men også mange bysbørn, som gerne vil støtte op om den lokale kirke.

Sådan bliver du medlem

Ønsker du at blive medlem af Ågård Frimenighed kan du kontakte frimenighedspræst Henrik Jensen på henrik@aagaardfrimenighed.dk eller på telefon 5126 9490. Henrik sender en indmeldelsesblanket til dig. Når den er udfyldt, skal du aflevere den til Henrik i præstegården. Du får en underskrevet kopi retur. Ved indmeldelse i Ågård Frimenighed er det dit eget ansvar evt. at blive meldt ud af folkekirken. Det kan vi ikke gøre for dig.

Medlemskontingent

Børn indtil 18 år

Børn betaler ikke medlemskontingent. Ved barnedåb registreres barnet som medlem af Ågård Frimenighed. Ved indmeldelser, hvor børn er døbt i folkekirken, skrives børnene på forældrenes medlemsindmeldelse.

Unge 18-25 år

Medlemskontingent udgør 100,- kr pr år

Fra 25 år

Medlemskontingent udgør 100,- kr pr år.
Derudover forventes det, at du  udfylder en forpligtelseserklæring, hvor du skriver under på et årligt bidrag til menighedens drift. Se boksen herunder

Ågård Frimenigheds generalforsamling fastsætter det årlige medlemskontingent til frimenigheden.

Bidrag til menighedens drift

Som medlem af Ågård Frimenighed forventes det, at du udfylder en forpligtelseserklæring godkendt af SKAT, så du betaler 1,7% af din skattepligtige indkomst til menighedens drift. Blanketten til dette udleveres ved indmeldelse. Beløbet er fradragsberettiget på din selvangivelse, og vores forretningsfører indberetter dit fradrag til SKAT. Fradrag kan imidlertid kun godkendes, når du har givet vores forretningsfører adgang til dele af din skattemappe. Se herunder, hvordan du gør det.

Sådan giver du adgang til din skattemappe pr nov 2023

 • Gå ind på SKATs hjemmeside www.skat.dk
 • Klik på “log på” i højre hjørne
 • Log ind under Borger med MitID
 • Klik på “Profil” i højre hjørne
 • Klik på “Giv adgang til rådgivere eller andre”
 • Under “Adgange” klikkes på “Opret ny”
 • Tast Ågård Frimenigheds CVR.nr som er 11035612 i rubrikken “Jeg giver adgang til” og i rubrikken lige under “Gentag venligst det indtastede nummer” – klik på “Næste”
 • Spring afsnittet der handler om revisoradgang over SÆT INGEN FLUEBEN HER
 • Under “Vælg adgang og udløbsdato til TastSelvBorger” sættes flueben i den 7. mulighed – “Skatteattest med indkomstoplysninger”
 • Nu fremkommer en kalender, hvor du skal skrive den dato adgangen skal udløbe. Giv adgangen for så lang tid som muligt. Der kan højest gives adgang frem til 1. august 4 år frem i forhold til dags dato. Skriv f.eks. 01-08-2027. Du kan også vælge datoen ved at klikke frem til kalenderen og klikke på den dato, du ønsker at vælge. Man kan højest klikke frem til 1. august 4 år frem.
 • Du skal IKKE sætte noget flueben længere nede på siden under “Vælg adgang til alle informationer”, da menigheden kun skal have adgang til din skatteattest med indkomstoplysninger.
 • Nederst på siden klikkes nu på “Godkend”
 • Nu står menighedens navn og CVR nr i boksen over dem, du har givet adgang til, og du er færdig!

  Vi opfordrer dig til at gøre dette hvert år og fremskrive din tilladelse. Det letter vores arbejde meget Tak.

Har du brug for hjælp?

Du er velkommen til at kontakte Lone Rosager på mail@rosagerregnskab.dk.

Når du har givet adgang, kan vores forretningsfører, frimenighedens formand og formanden for økonomiudvalget se din betaling– og ikke andet. Hvis du ikke har Mit-ID, så er det muligt at få tilsendt en engangskode fra SKAT. Besøg SKATs hjemmeside for at få koden.

Træk beløbet til menigheden fra i skat

Ågård Frimenighed er godkendt som gaveberettiget organisation hos Skat, og du kan trække indbetalingen til menigheden  fra på din selvangivelse. Som registreret medlem af Ågård Frimenighed er beløbet automatisk fortrykt på din selvangivelse. 

 

Viggo meldte sig ind og fik mere, end han søgte

Få historien om, hvordan Viggo opdagede det stærke fællesskab i Ågård Frimenighed.

Mads og Rikke fandt det, de manglede

Kirkegang blev en oplevelse til fælles glæde for hele familien.