Bliv en del af et stærkt fællesskab

Som medlem i Ågård Frimenighed får du et værdifuldt fællesskab omkring kirken. Vi bygger på de samme værdier, som du kender fra friskoler, efterskoler og højskoler, og fællesskabet er vigtigt for os. Fordi vi er en mindre, aktiv menighed, får du et stærkt socialt netværk, når du melder dig ind i menigheden. Vi mødes bl.a. til foredrag, koncerter og andre arrangementer.

I Ågård Frimenighed er der ikke langt fra tanke til handling. Har du en ide, har du gode muligheder for at løbe med bolden og skabe de aktiviteter, du synes kirken skal have. Det er i høj grad medlemmerne, som skaber den kirke, vi har, og vi har en stærk tradition for at give en hånd og hjælpes ad, når der er projekter, vi gerne vil have ført ud i livet. Som voksent medlem har du stemmeret ved generalforsamlingerne og er valgbar til bestyrelsen.

Du kan uden yderligere omkostninger få foretaget kirkelige handlinger: Dåb, konfirmation, vielse, begravelse eller bisættelse, og du får kirkebladet tilsendt.

Når du er medlem af Ågård Frimenighed, betaler du ikke kirkeskat. I stedet betaler du et bidrag til frimenigheden efter en procentsats, som frimenigheden selv fastsætter. Hele bidraget til Ågård Frimenighed kan trækkes fra på selvangivelsen.

Ågård Frimenighed er ikke bundet af sognegrænser, og du kan blive medlem ligegyldigt hvor i landet, du kommer fra. Vi har medlemmer i hele Danmark, men også mange bysbørn, som gerne vil støtte op om den lokale kirke.

Sådan bliver du medlem

Ønsker du at blive medlem af Ågård Frimenighed kan du kontakte frimenighedspræst Henrik Jensen på henrik@aagaardfrimenighed.dk eller på telefon 5126 9490. Henrik sender en indmeldelsesblanket til dig. Når den er udfyldt, skal du aflevere den til Henrik i præstegården. Du får en underskrevet kopi retur. Ved indmeldelse i Ågård Frimenighed er det dit eget ansvar evt. at blive meldt ud af folkekirken. Det kan vi ikke gøre for dig.

Medlemsbidrag – satser

Børn indtil 18 år

Børn betaler ikke medlemsbidrag. Ved barnedåb registreres barnet som medlem af Ågård Frimenighed. Ved indmeldelser, hvor børn er døbt i folkekirken, skrives børnene på forældrenes medlemsindmeldelse.

Unge 18-24 år

Medlemsbidraget er reduceret til 250 kr. De unge får et fødselsdagsbrev på deres 18-års fødselsdag med en selvstændig indmeldelsesblanket.

Fra 24 år

Alle over 24 år betaler 1,7% af den skattepligtige indkomst.

Ågård Frimenigheds generalforsamling fastsætter det årlige medlemsbidrag til frimenigheden. Vi opkræver bidraget fire gange om året.

Sådan beregner vi dit medlemsbidrag

Vi beregner dit medlemsbidrag til menigheden ud fra din skattepligtige indkomst. Derfor skal du give os adgang til din skattemappe, så vi kan beregne, hvor meget du skal betale. Har vi ikke adgang til din skattemappe, fastsætter vi et beløb, som ikke nødvendigvis passer til din indkomst. Vil du være helt sikker på, at du ikke betaler for meget, skal du logge ind på skat.dk og give adgang.

Adgangen til din skattemappe skal fornyes hvert 5. år.

Sådan giver du adgang til din skattemappe

  • Gå ind på www.skat.dk og log dig ind med NemID (Vælg Tast selv Borger)
  • Klik på: »profil”« (oppe i højre hjørne)
  • Klik på: »Autorisation af rådgiver/andre«
  • Autorisation gives til: Skriv frimenighedens Se-nummer: 11035612
  • I listen nedenfor, sæt hak udfor “Skatteattest med indkomstoplysninger”
  • Klik på: »Godkend« nederst på siden

Har du brug for hjælp?

Du er velkommen til at kontakte Lone Rosager Poulsen på lone@rosagerregnskab.dk.

Når du har givet adgang, kan vores forretningsfører, frimenighedens formand og formanden for økonomiudvalget se den skattepligtige indkomst – og ikke andet. Hvis du ikke har Nem-ID, så er det muligt at få tilsendt en engangskode fra SKAT. Besøg SKATs hjemmeside for at få koden.

Træk medlemsbidraget fra i skat

Ågård Frimenighed er godkendt som gaveberettiget organisation hos Skat, og du kan trække hele medlemsbidraget fra på din selvangivelse. Som registreret medlem af Ågård Frimenighed er beløbet automatisk fortrykt på din selvangivelse. Skatteværdien af fradraget svarer til skatten af den indkomst, som fradraget fortrænger. I praksis betaler du ca. 1,08% netto i direkte medlemsbidrag. Altså ca. det samme som kirkeskatten til folkekirken.

Som medlem af folkekirken betales normalt en kirkeskat på mellem 0,8 og 1,3% afhængig af, hvor du bor. Fx er kirkeskatten i Øster Starup Sogn på 0,91% og i Vester Nebel Sogn 0,94%.

Viggo meldte sig ind og fik mere, end han søgte

Få historien om, hvordan Viggo opdagede det stærke fællesskab i Ågård Frimenighed.

Mads og Rikke fandt det, de manglede

Kirkegang blev en oplevelse til fælles glæde for hele familien.