Begravelse i Ågård Frimenighed

Begravelsen eller bisættelsen er en ceremoni, hvor vi som pårørende har mulighed for at tage afsked med den afdøde.

En god afsked – og tak

Selvom en begravelse pr. definition er en trist dag, fordi man sørger og savner, gør vi i Ågård Frimenighed meget ud af at gøre det til en smuk dag, hvor familie og venner kan sige et sidste farvel til den afdøde. Til begravelsesceremonien siger vi tak for den afdøde og alt, hvad vi fik lov at dele med ham eller hende. Samtidigt finder de sørgende trøst i det kristne budskab.

Præsten kaster jord på kisten og beder den samme bøn, som bliver bedt før dåben. På den måde begynder og slutter et kristent menneskes liv med tak.

Begravelse eller bisættelse?

Ved begravelsen sænkes kisten i jorden på kirkegården. Ved bisættelsen kører bedemanden kisten til krematoriet efter den kirkelige handling, og senere sætter graveren urnen i jorden. Mange vælger i dag bisættelse, fordi de vil undgå, at nogen skal passe et gravsted. I Ågård Frimenighed kan man få hjælp til vedligehold af gravsted, så de pårørende ikke selv skal passe gravstedet, hvis man egentligt ønsker sig en kistebegravelse.

Aflsappet, værdigt og rummende

Således guidede Henrik os igennem hele følelsesregisteret ved begge vores forældres begravelser. Det praktiske blev afviklet fuldstændigt umærkeligt, så det ikke tog fokus.

Frimenigheden repræsenterede ved vores forældres begravelser en stærk sammenhæng i familiens historie, ikke mindst fordi der er højt til loftet.
Lars, Peter, Ellen Johanne og Flemming Schmidt

Når nogen dør

Her kan du se nogle af de ting, du skal gøre, når en, du holder af, ligger for døden eller er gået bort.

Sygdomsforløb inden dødsfaldet 

Nogle dødsfald sker pludseligt, men ofte er der et sygdomsforløb op til dødsfaldet. I den periode kan det være en stor støtte for både den døende og de pårørende at tale om, hvordan de kommer igennem den svære tid som familie. Den døende kan have ønsker om at tale med præsten og blive velsignet. 

2020_Henrik_civil_ude_012_500x500

Få hjælp fra din præst

Har I mistet i familien eller har I et familiemedlem, der ligger for døden, som har brug for at tale med en præst, så kontakt Henrik. Han kan hjælpe med, at I som familie får sat ord på den svære tid, som afskedens time er og får planlagt en begravelse eller bisættelse. 

Når dødsfaldet er sket

Der er mange praktiske ting, der skal ske, når et menneske afgår ved døden. Her kan du se en række af dem:

Dødsattest

En forudsætning for begravelse eller bisættelse er, at en læge laver en dødsattest. Hvis dødsfaldet sker på hospitalet, vil en læge derfra udfylde dødsattesten, men hvis dødsfaldet sker i hjemmet, skal du kontakte afdødes læge eller lægevagten, for at få en dødsattest.

Kontakt bedemanden

Som noget af det første skal du kontakte en bedemand, som kan hjælpe med at lave papirarbejdet og nogle af de praktiske aftaler om fx transport af den afdøde til og fra kapellet og dato for begravelse eller bisættelse. Bedemanden kan hjælpe med mange af de praktiske ting omkring bisættelse og begravelse – men du skal ikke nødvendigvis bruge bedemanden til det hele. Hvis du fx har lyst til selv at stå for blomsterne eller indrykke dødsannoncen, kan du sagtens gøre det. Når du taler med bedemanden, skal du have den afdødes dåbsattest med.

Påklædning og udsyngning

Inden den døde lægges i kisten, skal han eller hun vaskes og klædes på. Hvis du gerne selv vil gøre det sammen med dine nærmeste, kan I det, og ellers kan bedemanden hjælpe med det. Nogle vælger noget af den afdødes eget tøj og andre vælger en hvid kjortel. Udsyngning er et gammel skik, hvor man står omkring kisten og synger en salme eller to og læser fra Bibelen, beder en bøn eller lyser velsignelsen. Du bestemmer selv, hvad der skal med i udsyngningen. Man synger typisk folk ud fra det sted, hvor de døde, men man kan også gøre det fra kapellet. I Ågård Frimenighed deltager frimenighedspræsten i udsyngningen, hvis de pårørende ønsker det. Vi aftaler med de pårørende, hvornår kisten med afdøde føres fra kapellet til frimenighedskirken.

Begravelsessamtale med præsten

Inden begravelsen skal familien mødes med præsten for at tale om, hvordan begravelsen eller bisættelsen skal foregå. Her aftaler I salmer, og familien fortæller præsten om den døde, så præsten kan skrive en tale til begravelsen. Præsten sørger for begravelsestalen bliver så personlig som muligt.

Gravsted

Hvis ikke den afdøde selv har taget stilling til gravsted, skal familien beslutte hvilket gravsted, I ønsker. Gå evt. en tur på kirkegården sammen med graveren for at finde det rigtige gravsted for jer. I Ågård Frimenighed vejleder vi meget gerne i valg af gravsted. Kontakt graveren for at få hjælp til det. Der er forskellige takster for gravsteder og vedligehold. Her kan du se de gældende takster.

Mindesammenkomst

Efter en begravelse eller bisættelse vælger mange at samles for at mindes og tale om den afdøde. I Ågård Frimenighed har vi et lokale ved siden af kirken, Brückerstuen, som I kan leje til en mindesammenkomst. Se mere om Brückerstuen her.

Hold minde- sammenkomst i Brückerstuen

Ved siden af kirken ligger Brückerstuen – Ågård Frimenigheds lokale. Det kan I leje, hvis I vil holde mindesammenkomst efter begravelsen eller bisættelsen. Lokalet er hyggeligt indrettet og har borde, stole, service og køkken.
Hvis du vil leje Brückerstuen, skal du være opmærksom på, at du selv skal stå for forplejning m.m. Vi har ingen betjening.

Bruckerstuen reception_500x500

Efter begravelsen eller bisættelsen

Urne og nedsættelse

Efter bisættelsen køres kisten til krematoriet. En til to uger efter nedsættes urnen på kirkegården. Hvis du gerne vil være med, når urnen skal sættes ned, kan du lave en aftale med graveren om det. Hvis I som familie ønsker at markere nedsættelsen med en højtidelighed, kan I gøre det.

Tal med din præst

Månederne efter dødsfaldet kan være svære at komme igennem. Det er forskelligt, hvordan vi reagerer på dødsfald og hvad vi har brug for. Præsten kan støtte dig i perioden efter dødsfaldet, hvor du er i sorg. Brug din præst til at tale om de ting, der er svære. Henrik kommer gerne forbi til en kop kaffe eller en gåtur. Kontakt Henrik.

Allehelgen

Én gang om året mindes vi alle dem, vi har mistet i året, der er gået. Det gør vi til Allehelgen, hvor vi inviterer pårørende til gudstjeneste i kirken. Under gudstjenesten læser vi de afdødes navne op.