Sommerferie!

Frimenighedspræst Henrik Jensen og graver Tina Korsholm holder sommerferie fra d. 7. juli til og med 28. juli.

Kirkegården passes i perioden af frivillige fra menigheden.

I presserende tilfælde kan frimenighedspræsten træffes på telefon: 51 26 94 90

Nyt fra Ågård Frimenighed

Kirkebladet online

Ågård Frimenighed er et grundtvigsk fællesskab med rødder i og ligheder med den danske folkekirke, men er uafhængig af staten. Vi står på det samme kristne grundlag, men har fuld frihed til at styre egne anliggender.

Bliv medlem

Når du melder dig ind i Ågård Frimenighed bliver du en del af et stærkt fællesskab, som bygger på de samme værdier, som du kender fra friskoler, efterskoler og højskoler. Mød dit nye sociale netværk til gudstjenester, foredrag, koncerter og hyggelige arrangementer. I stedet for kirkeskat betaler du medlemsbidrag til frimenigheden.

blog

Tale konfirmander

Frihed og frisind

Jeg kan lide det grundtvigske - friheden og frisindet. Jeg kommer ofte i kirken og har stor glæde af de mange forskellige gode foredrag og arrangementer.
Aage Justesen

Et bevidst fællesskab

Kirken er for mig et frirum, måske det eneste sted, hvor min mobiltelefon er slukket. Det er dejligt at være med i et mere målrettet bevidst fællesskab.
Bo Rødkjær

Grundtvigsk platform

Det grundtvigske er en central platform, som bl.a. betyder rummelighed og fortolkning af Bibelen med mange forskellige inspirationskilder.
Lene Balle

Brug din præst

Alle har brug for en at tale med, når livet ind imellem er lidt svært . Din præst er der, når du har brug for det. Det kan være hvis du har mistet, er syg eller har svære tanker i dit liv, du gerne vil tale om. Kontakt Henrik og aftal en tid, hvor I kan tale sammen. henrik@aagaardfrimenighed.dk Tlf.: 5126 9490
2020_Henrik_civil_ude_007r_500x500